At Nalı Büyüsü

At Nalı Büyüsü At nalı büyüsü adından da biraz anlaşılacağı üzere çok da hayır içeren bir çalışma değildir. Bazı eski ilim adamları bu çalışmayı insanları birbirlerine bağlamak için kullanmış olsa da asıl amacı insanları ayırmak ve kişiye özel olarak sıkıntı vermek olduğu bilinir. Zira at nalı büyüsü çalışmasını bağlamak amaçlı uygulayan hocaların çoğunlukla başarıya ulaşamamasının da asıl sebebi budur. Eskiden rivayet edilen durumların hiç biri günümüzde geçerli değildir. Bu yüzden bazı ilmi çalışmaların etkileri de kişilerin karakter değişimleri neticesinde farklılıklar göstermektedir. At nalı büyüsü de […]