Okültizm Hakkında Tüm Merak Edilenler

Okültizm Hakkında Tüm Merak Edilenler

Okült bilimler deyince öncelikle bilinmesi gereken şey kişinin teolojik bilimler içerisinde kendini tanımasıdır. Okültizm ise kelime anlamı olarak Latince’den gelir. Saklı veya gizli olmak anlamında kullanılır. Doğanın tüm gizli ilimleri içinde saklı olanı bulma ilmi olarak adlandırılır. Doğanın tüm gizli kanunları içindeki kuralları neticesinde merak edilen, bilinmek istenen ya da insan gözüyle ulaşılamayan pek çok konuya bu ilim sayesinde ulaşılabilir. Günümüzde medyum hocaların çokça yaptıkları ancak içeriğinin bu anlatımla ile pek az bezendiği bir kulvardır. Okültizm bilmeksizin ilim sahibi olanların çok fazla yol alamayacakları aşikardır. Bu nedenle deden babaya, babadan oğula geçmiş bir kuşak yardımı söz konusu olsa dahi kişinin kendini ayrıca geliştirme mecburiyeti doğanın da sürekli olarak yol almasıyla mecburidir. Evrende hiç bir şey yerinde saymaz. Her şey yer ve şekil değiştirir. Bilimadamlarının daha önceki yıllarda dünyanın 12 cm yerinden oynadığını ve ekseninin kaydığını söylemesini de bu konuda bir başlangıç olarak alabilirsiniz.

Okült İlimlerin İnsan Üzerinde Etkisi

İnsan yaradılış itibariyle geleceği her zaman merak etmiştir. Ancak tüm semavi dinlerin öğretileri beraberinde “Gaybı yalnız Allah’ın bileceği” yönünde bilgileri insanlara taşımıştır. Ancak bu insanoğlundaki nefsi durdurmaya yetmemiş ve her fırsatta bir çaba göstermiştir. Bir çok çaba ne yazık ki nafile olsa da bazı ermişlerin ve evliyaların bir takım başarılar elde ettiği bilinir. Ancak bu insanların gözlerindeki perdenin kalkma aşamasını da hesaba katmanız gerekiyor. Okültist ilimlerde ilerleme kaydetmek için çok yoğun kişisel gelişim temaları izlemek, kendi nefsiniz verdiğiniz cihadın çok ciddi yol kat etmesi gerekir. Bu dizginlenme neticesinde birçok kural çerçevesinde dünya dışına çıkabilmek ve bir takım geçmiş ya da gelecek serüvenler hakkında fikir sahibi olmak mümkün olabilir. Tabi ki bu yine yüce Allah’ın istemiyle gerçekleşebilir. Hiçbir yaradılanın buna şahsi gücü olmayacaktır.

Ama dediğimiz gibi insan fal gibi, büyü gibi etkileri her zaman hayatının şekillenmesi adına öğrenmeye devam etmiş, bir çok yasak ve kuralı hiçe sayarak şahsını düşünmüş ve kısacık hayatında bedensel mutluluğa aşık olmuşu bir varlıktır. Fiziksel zevkleri her şey sananları ölümden sonra pek az şeye sahip olacaklarını söyleyen kutsal kitap bildirgelerini de hiçe saymış ve bu akıl dışı yolda ilerlemeye devam etmiştir.

Okültizm öğrenilmesiyle birlikte bizlere sırların kapılarını açabildiği gibi belirli bir sınırı aşmak suretiyle yaşamak istemediğimiz pek çok şeyi de yaşatabilecek kadar tehlikeli öğretileri de içerebilir.

Okültizm ve Gizlilikler Konusunu İnceleyelim ;

Bir çok gizli öğretinin hayata geçmesi konusunda yardımcı olan okültizm bizlere bu gizliliklerin kapılarını da kolaylıkla açar. Doğanın kanunu sözünü herkes duymuştur işte bu kanunlar çerçevesinde şekillenir. İlahi düşüncenin ışığı eşliğinde, kişisel olarak evrendeki var oluşumuzu geliştirmemiz, belirli bir inanç ile yola çıkarak enerjilerimizi yüksek tutmamız ve ruhumuzu geliştirmek adına sürekli çalışma yapmamız bize bu gizliliklerin kapılarını açacaktır. Evrenin Sırrı olarak da adlandırabileceğiniz pek çok detayı bu gibi çalışmalar neticesinde elde etmiştir insanoğlu.

  • Okült bilgiler çok derindir. Kişinin gelişimi ve mental hazırlığı tamamlanmadan edinilecek yenilikler onu çok yoracaktır. Bu yoldan da bir şekilde caydıracaktır. Önce tam bir hazırlık süreci geçirilmesi gerekir. Medyumlar bu konuda genel olarak aileden gelen çok küçük yaşta öğretilere maruz kaldığı için bir adım öndelerdir. Bir çok ilim ve okültizm gizlilikleri belirli bir yaştan sonra çok zor kazanılır. Bu mevzu 50 yaşında sonra yabancı dil öğrenmeye çalışan bir kişinin yaşadığı zorluk ile benzerlik gösterebilir.

Madde ötesi ve Doğa Üstü olarak adlandırılan ortamlara bu ilimlerin kazanımları neticesinde eterik beden ile ulaşmak mümkün olabilir. Ancak bunun için fiziksel bedeni terk etmeye yetecek gerçek astral birikimin sağlanması gerekir. Bu birikim neticesinde her astral deneyimde biraz daha “Rehbersiz” hareket etme yetisi kazanabilirsiniz. Bilindiği üzere bir boyutun kapılarını açtıktan sonra başlarda rehber şarttır. Tek başınıza örselenmiş ruhlar geçidinde kaybolmak size bir kez daha buradan geçmemeniz için iyi bir işaret olacaktır. Bu yüzden iyi bir hazırlık ve yardım süreci geçirilmelidir.

İnançsızların Okültizm Akımında Yeri Var Mıdır?

Bu soru da yine bizlere çok sayıda geliyor. Ateist kişilerin de belirli güçleri elbette olabilir. Bu öğretilerin bir çoğu dinden bağımsızdır. Bir inanca mensup olmak bizce durumu daha da kolaylaştıracaktır. Ancak siz hem ilahi bir kudreti reddediyor hem de onun yarattığı bu 18000 alemden birinde gezmek adına çaba gösteriyorsanız o zaman işiniz çok zorlaşacaktır. Bir rehberin bile yetmeyeceği boyutlar vardır. İnsan kaç kat çıkabilir bilinmez ama inançsız birinin her katmanda daha da çıkmaza gireceği kesindir. Kuran’ı Kerim ışığını almak bu noktada çok önemlidir. Başlarda dediğimiz gibi siz iyi bir din öğretisi alırsanız daha sonrasında yaşayacağınız her şeyi anlamlandırabilirsiniz. Aksi takdirde inanmadığınız varlıkları farklı boyutlarda bir anda karşınızda görmek onları tanımadığınız için sizi çok zora sokabilir. Hatta aklını bu uğurda kaybeden bir çok insan da duyabilirsiniz.

Özetle okültizmde her şeyin bir sınırı ve dozu vardır. Bu bağlamda okültist olarak görünmeyen aleme dalmak için bir takım başlıklar sayabiliriz. Bu başlıklar anlatmaya çalıştığımız temel başlığı tanımlayacaktır.

  1. Numeroloji
  2. Sembolizm
  3. Teürji
  4. Simya
  5. Maji

Bu başlıklardan farklı olarak da isimler sayabiliriz. Ama bizi ana akım olarak bu ilimler ilgilendirecektir. Daha sonra bu ilimlerinde tek tek anlatıldığı başka bir yazı yazacağım sizler için ancak bu yazımda Okültizm felsefesinde bu gibi ilimlerinde çokça yer aldığını belirtmek istedim.

Okültizm İlmini yalnızca rahmani olarak kullanmazlar. Satanist örgütler ya da İblis’e tapan pek çok Ezoterik örgütte de bu ilmin esintilerine rastlarsınız. Dünya dışı bağlarını şeytani olarak kuran ve ona hizmet eden insan grupları da vardır. Günümüzde pek çok örgüt buna örnek gösterilebilir. Dünya dışı alemlerin hem iyi yanları hem de kötü yanları vardır. Siz kiminle iletişime geçer ve hizmet etmeye kalkarsanız amelleriniz de o yönde şekillenecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir