Kristal Küre ile Fal Bakımları Yapmak

Kristal Küre ile Fal Bakımları Yapmak

Kristal küreden bir şeyler görmek suretiyle fal bakma şekli kırk yüzyıldır süregelen ve bir çok büyük medeniyetin tarihler boyunca değer verdiği bir bakım şekli ve duru görü halidir. Bir çok insan istediği sonuçları alınca genel toplum tarafından da kabul görmüş gerek gelecek ile ilgili gerekse de geçmiş ile ilgili bilgileri bu vesile ile aktarabildiklerine inanmışlardır. Biz müslümanlar inançlarımız gereği her zaman gelecek konusunda kimsenin haber veremeyeceğini savunmuş olsak da (Gaybı yalnız Allah bilir) başka inançlarda bunun mümkün olduğunu düşünen inançlar da vardır. Sizin inanç ya da inançsızlık şekliniz fal bakımlarına olan yaklaşımınızı belirleyecektir. Peki bu kristal küre bakımları nerelerde yapılıyor? Ne gibi beklentiler oluşuyor ve havas ilmindeki yeri tam olarak nedir? Yazımızda bu gibi detaylara yer vereceğiz ve merak edenler için bir takım özel bilgiler aktaracağız.

Kristal Küreden Fal Bakabilen Medyumlar

Bu kişiler tarih boyunca zaman zaman katolik kiliseleri tarafından ilahi kudret olarak görülmüş zaman zaman ise şeytanın bir eli olarak kabul edilmiştir. Kilise yönetimleri çıkarlarının çatıştığı her türlü değeri lanetlemeyi tarih boyunca çok iyi bilmiştir. Ancak sebep veya sonuçlar ne olursa olsun insanları bu dürtülerin alıkoymaya yetmemiştir. Kristal küreye bakarak birtakım şeyler söyleyebilmek kişiler için bir zaman sonra gelir kapısı halini alınca bir çok toplumda ve hanedanlıkta yasaklanmıştır. Çin ve Japonya gibi uzak doğu toplumları bu gibi şeyleri yasaklayan ilk topluluklar olmuştur. Zamanla da popülaritesini yitirmiştir. Şimdi ise azınlık da olsa bir takım insanlar tarafından bu eski alışkanlıklar uygulanmaktadır. İnsanların da rağbetleri dönem dönem artmakta ya da azalmaktadır. Günümüzde enerji ve spritüel ilimlerin yoğunluğunun artmış olduğundan bu konular yeniden meraklandırmaktadır. Bizlere sorulan sorularda artış göstermektedir.

Mat görünümlü bir kristal küreye örnek

Bir çeşit transa girmek olarak düşünebileceğiniz bu yöntemde bakım yapacak olan kişinin de yaptıran kişinin de zihinlerinin o gün ve dakika için berraklığı çok önemlidir. Aklı başka yerde veya başka şeylerle dolu olan durumlarda bakımlar ertelenmelidir. Bu işte ehil kişi öncelikle kısa kısa ritüellerini gerçekleştirdikten sonra özel olarak tılsımlanmış bir kristal kürenin başına geçer. Zaman zaman filmlerde de gördüğünüz gibi ellerini büyük bir enerjinin açığa çıkması neticesiyle kürenin üzerine koyar. Sonrasında da sahip olduğu astral güçler veyahut dünya dışı varlıklarla temas neticesinde sizler hakkında geçmişe ve geleceğe dair sahip olabildiği bilgileri aktarır. Bu anlar bir duru görü şeklinde yaşanacak olup çeşitli suretler neticesinde anlam ifade edecektir. Bu suretlere örnek verecek olursak; Bakımda at nalı görünmesi size yapılan bir kötülüğü temsil ederken görülebilecek bir anahtarın da bir mülk sahibi olacağınız ihtimali benimsenir. Bunun gibi binlerce sembol ya da suret yorumlanabilir.  Bu durum arzu edilen durum olsa da bunu gerçekten yapan insanların sayısının hayli az oluşu da bu durumda dikkatli olunması gerektiğini gösterir. Günümüzde suistimale açık bir konuma gelmiştir.

  • Önemli olan diğer bir husus ise kişinin gerçekten iyi bir yorumcu ve özel bir enerji frekans aralığına dahil olabilmesi gerekir. Bu gibi ilimlerin kullanılması adına doğaüstü demek yanlış olsa da biraz insan üzeri akımlara dahil olmak gerekmektedir. Sıradan madde frekansındaki kişilerin astral bedende görülecek durumlara ulaşması zordur. Kişinin yaşam biçiminden tutun da insanlara karşı olan davranışlarına kadar gerçekten bu uğurda bir hayat yaşıyor olması da yine oldukça önem teşkil eder. Ancak gerçekten bu yola baş koymuş ve gönül vermiş insanların kalp ve ruh gözleri açık olur. Unutmayınız lütfen…

Kristal Küreden Bakım Yapılırken Dikkat Edilecekler

Öncelikle gün doğumu ya da gün batımı gibi süreler seçilir. Asla insan eliyle yapılan aydınlatma sistemlerine yer vermek doğru olmaz. Doğal ışık hüzmeleri eşliğinde bakımlar yapılır. Bakımı yapılacak kişinin fotoğrafı kristal kürenin altına konacaktır. Bunun yanı sıra koyu renkli ve genel olarak siyah bir örtü masaya yani kürenin altına serilir. Bu ışık yansımalarına engel olacak ve ışığı emecektir. Böylece küre üzerindeki yansımaların daha net açığa çıkması sağlanacaktır.

  • Kristal küre bakımlarını bazı aşk büyüsü uzmanlarının da zaman zaman kullandıklarına dair bilgiler de bulabilirsiniz. Havas ve Ledün ilminde pek kendisine yer bulamayan bu bakımı benimsemiş ve yapan medyumlarda olabilir. Ancak tılsım ve büyü hazırlıklarında yapılan bakımlar çok daha öznel ve değerli bakımlardır.

Bu durumları bazı İslam alimleri gün doğumu ve gün batımı saatleri genel olarak şeytana yapılan ayinleri temsil ettiği için haram olarak nitelendirmiştir. Pagan öğretilerinde bilindiği gibi ibadetler ve secde gün doğumunda ve batımında güneşi uğurlamak şeklinde o tarafa doğru yapılır. Bu nedenle bir çok satanist inançta bu şekilde etkilenmiştir. Ve her türlü putperest ve şeytani inançlar gün doğumu ve gün batımı saatlerini ibadet saati olarak belirlemiştir. Bu sebeple de kristal küre bakımları için seçilen saatlerin de aynı olması bir soru işareti oluşturmaktadır.

Ancak insanların talepleri arzu ettikleri gerçekliklere onları ulaştırabiliyorsa günümüzde hiç bir hassasiyet gözetmediklerini söyleyebiliriz. Bu gibi bakımların insanlara gerçekten faydası var mıdır, yoksa bir hurafe midir bu konu hakkında kesin bir şey bilmemek ile beraber bizler her türlü medeti Allah’tan istemenizden yanayız. Duaların gücünü ve Allah’ın bizlere olan yardımlarını benimsemeli ve fallardan uzak durmalıyız. Fal gibi safsataların hiç bir kanıtlanmış gerçekliği yoktur. Ancak yine de tabi ki tercih kişilerin kendileri ile ilgili olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir