İstanbul Medyum

İstanbul Medyum

Özellikle büyükşehirlerde medyum kişilerin genel olarak güven kaybettiği bugünlerde insanların gerçek hocalar için Anadoluyu gezmeleri ve daha güvenli ve küçük bir ortamda birtakım özel isteklerini açıkladıklarını bugüne kadarki tecrübelerimizle rahatça söyleyebiliyoruz. İstanbul medyumları deyince akla gelen bir çok ismin yanı sıra Google gibi internetin en büyük arama motoru platformlarında adreslerine kadar pek çok insanı bulmak mümkün. Evet bu çok büyük bir imkan gibi görünüyor, fakat bir takım handikapları da yok değil. Bunlardan bahsedecek olursak; İstanbul medyum olarak arayıp bulduğunuz insanların hemen hepsi o şehirde yaşadıkları için yoğun bir iş akışı ve özel hayat düzeni sürdürmektedirler. Doktorların bile sizlere birkaç dakikadan fazla zaman ayırmadığı bu yoğun sistemde ilgi ve alaka görmek istediğiniz taleplerine yeteri kadar reaksiyon alamama ihtimalini bir hayli fazla.

İstanbul gibi ya da diğer büyük metropollerde olduğu gibi insanların çok yoğun bir ticari kapasite gütmeleri ve her şeyi paraya dökmelerine sebep bu saydığımız etkenlerle çok ilintilidir. İstanbul’da yaşayan bir insanın harcaması, hayatta kalma alışkanlıkları, aile düzeni hatta kiraları bile onu soyut mefhumlardan uzaklaştırmaya yeterlidir. Bu da istem dışı bir süre sonra her insana ticari meta gözüyle bakmaya ve her işlemden para kazanmaya odaklanma duygularına hitap edecektir.

Oysa daha küçük yerlerde biraz daha köy hayatı yaşayan insanların ruhsal olarak ne kadar rahat olduklarını tahmin edebilirsiniz. Ayrıca ruhsal olarak bu iyi hissiyat bedene de rahatlıkla yansıdığı için insanların sağlık durumları, meditasyon güçleri, sahip oldukları ilimin onlara kattığı farklı enerji boyutlarına hakimiyet gibi birçok özel güdüleri daha kuvvetli kalmaktadır. Bunun sebebi sağlıklı yaşamak ile çok ilgilidir. Bu da medyumun kendine bakması, ilmine hakim olması ve güç kaybetmemesi ile ilgilidir. Zaten insanların “falanca hocaya gittim ama işlemim tutmadı” ya da “Hoca çok uğraşıyor ama şu kadar gün oldu hala ses yok” şeklindeki yakarışların temelinde yatan da budur. Yani hocaların güçlerini her geçen yıl yaşlanmak ve büyük şehir stresiyle birlikte kaybetmesidir.

Ruhun yenilenmesi ve mevcut havas gücünün korunması el almış tüm hocalar için bilinen ve uygulanması gereken en temel ritüeldir. Sağlıklı bir beyin ve beden ancak başkalarına da fayda sağlayabilir. Aksi takdirde mümkün olmayacağı gibi insanlarında hem zamanları hem de paraları kaybolmuş olur. Buna izin vermemek gerekir.

Bu yüzden özellikle istanbul medyum arayışlarına sahip insanların dikkat etmesi gereken çok kritik noktalar vardır. Özellikle maddi konulardaki yoğun şikayetlerinizin ve işlemlerdeki başarı oranının düşük olması ilk önce herkesin aklına hocanın sahte medyum olma ihtimalini getirse de, esas mesele bu saydığımız detaylarda gizlidir. Ve bu detaylar çok farklı bakış açılarıyla birlikte arttırılabilir. Bir konuya bakış açınız duygusal olduğunda sağlıklı düşünme ve mantıklı karar verme yetiniz kaybolur. Medyumların handikapları konusunda ise söylenebilecek olan; Maddi kayıpların artması ve giderlerin çokluğu rahatsızlık çeken insanlara müşteri gözüyle bakma ihtimalini güçlendirir. Sizler de “X” kişinin sizin durumunuzla çok ilgilenmediği görebilir ve herhangi bir maddi talebi karşıladıysanız bunun da boşa gittiğini söyleyebilirsiniz.

İşte bu gibi istenmeyen durumları yaşamamak için kararlarınızı çok dikkatli verin. Havas ve Ledün gibi hatta Hüddam ilmi gibi güçlü çalışmaların altında kalan insanların ve artık yaşını almış bu durumu kaldıramayan insanların sizi oyalamalarına fırsat vermeyin. Bunu tespit etmek için de kendinize bazı yöntemler geliştirebilir ve hocaları nazarınızda test edebilirsiniz. Filhakika bu devirde herkes kendine medyum diyor ve bunun gerçekliğini tespit etmek de sizlere ve bizlere düşüyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir